• ยินดีต้อนรับ สู่ Assumption College Thonburi E-Learning

             ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือที่จะช่วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย น่าสนใจ  ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เรียน ด้วยระบบ Learning Management System (LMS) บนพื้นฐานของ Moodle ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับผู้เรียน ผู้สอน ตั้งแต่ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลและรายงานผลผู้เรียนได้อีกด้วย ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนเหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ